aimstat@aimstat.pl

                   
   

Konsultacje

       

Podczas konsultacji pomagamy w ocenie przygotowanego kwestionariusza wywiadu pod kątem użyteczności statystycznej. Wspólnie ze zleceniodawcą decydujemy o ewentualnych jego modyfikacjach, tak, by stanowił możliwie najlepsze narzędzie służące do weryfikacji postawionego celu badawczego.

Pomagamy przygotować szablon umożliwiający wprowadzenie danych do arkusza kalkulacyjnego. Konsultujemy (telefonicznie lub mailowo) wszelkie modyfikacje, które mogą zostać zastosowane w celu poprawienia jakości analizy statystycznej (przekodowanie zmiennych, grupowanie kategorii, itp.) oraz ewentualne budzące wątpliwość obserwacje.

Po opracowaniu danych konsultujemy wyniki ze zleceniodawcą, pomagamy w interpretacji uzyskanych analiz, służymy pomocą merytoryczną podczas redagowania tekstu.

Podczas konsultacji pomagamy w ocenie przygotowanego kwestionariusza wywiadu pod kątem użyteczności statystycznej. Wspólnie ze zleceniodawcą decydujemy o ewentualnych jego modyfikacjach, tak, by stanowił możliwie najlepsze narzędzie służące do weryfikacji postawionego celu badawczego.

Pomagamy przygotować szablon umożliwiający wprowadzenie danych do arkusza kalkulacyjnego. Konsultujemy (telefonicznie lub mailowo) wszelkie modyfikacje, które mogą zostać zastosowane w celu poprawienia jakości analizy statystycznej (przekodowanie zmiennych, grupowanie kategorii, itp.) oraz ewentualne budzące wątpliwość obserwacje.

Po opracowaniu danych konsultujemy wyniki ze zleceniodawcą, pomagamy w interpretacji uzyskanych analiz, służymy pomocą merytoryczną podczas redagowania tekstu.

   
   
               
                   
                   
                   
   

Analizy statystyczne

       

W pierwszym kroku bardzo wnikliwe sprawdzamy bazę danych pod kątem występujących w niej błędów i nieścisłości. Następnie dostosowujemy ją do wymogów programów statystycznych. Zweryfikowaną bazę danych poddajemy analizie statystycznej. Wykonujemy szeroki zakres obliczeń dotyczących zarówno statystyki opisowej jak i podstawowych analiz jedno i wielowymiarowych. Wskazówki klienta są dla nas cennym źródłem informacji, ale nie ograniczamy się jedynie do nich. Często sami poszukujemy interesujących różnic i zależności, które pozwoliłyby wzbogacić badanie. Proponujemy dobór metod i pomagamy w podjęciu decyzji. Krok po kroku tłumaczymy sposób przeprowadzania analiz, wyniki oraz wspólnie z klientem konstruujemy odpowiednie wnioski.

Ważnym aspektem prac badawczych jest prezentacja graficzna, która w wielu przypadkach ułatwia zrozumienie zagadnienia. Nasza firma wychodzi naprzeciw i tym potrzebom.

W raporcie umieszczamy dodatkowo informacje dotyczące użytego oprogramowania, opisujemy zastosowane metody statystyczne oraz przyjęte założenia.

   
   
               
                   

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com